Bảo vệ Glasgow sẽ đi tới Leverksen.

Nếu anh là chủ ngân hàng, anh có thể làm cả đời, Lichtenstein đã nói trong một cuộc phỏng vấn.Freissa cũng nói rằng nguyên tắc cho phép chủ tịch trả tiền cho quản lý CLB dưới tên mình là “rất man rợ” và “không hề có quy tắc và quy định tương tự trong các ngành công nghiệp khác.”Bây giờ chúng ta cần thưởng thức chiến thắng, nghỉ ngơi và chơi một trận khác vào thứ bảy.